نظرسنجی

سوال:

 نظر شما راجع به عملکرد انجمن صنفی ایران چیست؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیف