پایان عملی تحریم های هوایی ایران/ اولین ایرباس تحویل شد (+گواهینامه ثبت)
هواپیمای ایرباس 321 تحویل داده شده که به زودی وارد کشور خواهد شد، نخستین هواپیما از 7 الی 8 هواپیمایی است که قرار است تا پایان سال 2017 به ایران تحویل شود.
با نهایی شدن امور مربوط به تحویل نخستین هواپیمای ایرباس 321، شب گذشته این هواپیما در گشور مبدأ تحویل ایران ایر شد.

به گزارش خبرنگار عصرایران، هواپیمای ایرباس 321 تحویل داده شده که به زودی وارد کشور خواهد شد، نخستین هواپیما از 7 الی 8 هواپیمایی است که قرار است تا پایان سال 2017 به ایران تحویل شود.