نشست B 2 B کشورهای ایران و عمان با حضور وزرای گردشگری دو کشور و هیات همراه انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی ایران

زمان : 30 مهرماه 1398

مکان : وزارت گردشگری عمان ـ مسقط