فرم عضویت آژانس های مسافرتی

    نام کشور
استان(انگلیسی): استان:
شهر(انگلیسی): شهر:
کد شهر: منطقه:
نام آژانس(انگلیسی): نام آژانس:
نام و نام خانوادگي مدير عامل(انگلیسی): نام و نام خانوادگي مدير عامل:
نام مدير فني(انگلیسی): نام مدير فني:
بند پ: بند الف:
شماره مجوز پ: شماره مجوز الف:
تاريخ مجوز پ: تاريخ مجوز الف:
قطار: بند ب:
کد ياتا: شماره مجوز ب:
شماره کد ياتا: تاريخ مجوز ب:
تاريخ عضويت در ياتا: توسط انجمن پر میگردد تاريخ عضويت در انجمن:
شماره کد انجمن: توسط انجمن پر میگردد کد انجمن:
نشاني(انگلیسی): نشاني:
تلفن: کدپستي:
موبايل: فکس:
وب سايت: ايميل:
     
لطفا آدرس اینترنتی تصویر لوگو را در این قسمت کپی نمایید
عکس مدير عامل: لطفا آدرس اینترنتی لوگو را در این قسمت کپی نمایید
آرم آژانس:
     
طول جغرافیایی:    
عرض جغرافیایی: تاریخ ثبت:
       اطلاعات پرسنل:
خدمات آژانس(انگلیسی):
خدمات آژانس:
   
   

================================================== -->

انتخاب قالب

انتخاب رنگ

انتخاب سایز

سبک فوتر

تصویر پشت زمینه