بخش نامه های انجمن صنفی

دوشنبه 25 بهمن 1395

معرفی و اطلاع رسانی توانمندیهای,مشارکتهای بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی شرکتهای فعال telegram.me/aircir

یکشنبه 10 بهمن 1395

برگزاری جلسه ای درباره دریافت جریمه از مسافران ایرانی برای کنسلی پروازهای آمریکا telegram.me/aircir

حمایت کنندگان

انتخاب قالب

انتخاب رنگ

انتخاب سایز

سبک فوتر

تصویر پشت زمینه