خدمات مسافرت هوائي و جهانگردي دنیای پرواز

       
نام آژانس دنیای پرواز
کد آژانس 98 نام و نام خانوادگي مدير عامل مرتضی بخشیان
نام مدير فني - تاريخ عضويت در انجمن -
کد انجمن 2018    
شماره کد انجمن - نام کشور ایران
استان اصفهان شهر اصفهان
منطقه -    
بند الف الف شماره مجوز الف -
تاريخ مجوز الف - بند ب B
شماره مجوز ب - تاريخ مجوز ب -
بند پ: P شماره مجوز پ -
تاريخ مجوز پ - قطار بله
کد ياتا 33212826 شماره کد ياتا -
تاريخ عضويت در ياتا - موبايل

    09131184459

تلفن 36673101-4 فکس 36673105-6
وب سايت DONYAYEPARVAZ.COM ايميل DONYAYEPARVAZ@AOL.COM
نشاني خیابان چهارباغ بالا، شماره 8
کدپستي 8163673983    
پرسنل    
خدمات آژانس , , , , ,
    DONYAYEH PARVAZ Agency Name
    MORTEZA BAKHSHIAN Manager
    - Technical Manager

    -

address
Servicess

انتخاب قالب

انتخاب رنگ

انتخاب سایز

سبک فوتر

تصویر پشت زمینه