خدمات مسافرت هوائي و جهانگردي آتی

       
نام آژانس آتی
کد آژانس 552 نام و نام خانوادگي مدير عامل سید مجتبی احمدی
نام مدير فني - تاريخ عضويت در انجمن -
کد انجمن 2002    
شماره کد انجمن - نام کشور ایران
استان خراسان رضوی شهر خراسان رضوی
منطقه    
بند الف A شماره مجوز الف -
تاريخ مجوز الف - بند ب B
شماره مجوز ب - تاريخ مجوز ب -
بند پ: P شماره مجوز پ -
تاريخ مجوز پ قطار خیر
کد ياتا 33210752 شماره کد ياتا -
تاريخ عضويت در ياتا - موبايل

    09155112272

تلفن 8431919 فکس 8402552
وب سايت WWW.ATI-LCC.COM ايميل INFO@ATITRAVEL.COM
نشاني مشهد،خیابان احمد آباد،نبش ابوذر غفاری8،شماره 58
کدپستي 9176746988    
پرسنل    
خدمات آژانس , ,

 

آژانس خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي آتي در سال 1370 بوسيله گروهي از متخصصين و مديران با تجربه صنعت هواپيمايي و گردشگري و خبرگان بخش زيارت تاسيس گرديد.

    ATI TOUS YEGANEH Agency Name
    سید مجتبی احمدی Manager
    - Technical Manager

    -

address
Servicess

انتخاب قالب

انتخاب رنگ

انتخاب سایز

سبک فوتر

تصویر پشت زمینه