خدمات مسافرت هوائي و جهانگردي ادیبیان

       
نام آژانس ادیبیان
کد آژانس 532 نام و نام خانوادگي مدير عامل حسین ادیبیان
نام مدير فني - تاريخ عضويت در انجمن -
کد انجمن 2003    
شماره کد انجمن - نام کشور ایران
استان خراسان رضوی شهر خراسان رضوی
منطقه    
بند الف A شماره مجوز الف -
تاريخ مجوز الف بند ب B
شماره مجوز ب - تاريخ مجوز ب -
بند پ: P شماره مجوز پ -
تاريخ مجوز پ - قطار بله
کد ياتا 33217262 شماره کد ياتا -
تاريخ عضويت در ياتا - موبايل

    09151150750

تلفن 38568151 فکس 8542373
وب سايت WWW.ADIBIAN.COM ايميل INFO@ADIBIANTOURS.COM
نشاني مشهد،خیابان پاسداران،شماره 56
کدپستي 9137833479    
پرسنل    
خدمات آژانس , ,
    ADIBIAN Agency Name
    HOSSEIN ADIBIAN Manager
    - Technical Manager

    -

address
Servicess

انتخاب قالب

انتخاب رنگ

انتخاب سایز

سبک فوتر

تصویر پشت زمینه