خدمات مسافرت هوائي و جهانگردي فلامینگو پرواز

       
نام آژانس فلامینگو پرواز
کد آژانس 446 نام و نام خانوادگي مدير عامل محمدرضا سرتیپی
نام مدير فني - تاريخ عضويت در انجمن -
کد انجمن 2134    
شماره کد انجمن - نام کشور ایران
استان تبریز شهر تبریز
منطقه -    
بند الف A شماره مجوز الف -
تاريخ مجوز الف - بند ب B
شماره مجوز ب - تاريخ مجوز ب -
بند پ: - شماره مجوز پ -
تاريخ مجوز پ - قطار خیر
کد ياتا 33214333 شماره کد ياتا -
تاريخ عضويت در ياتا - موبايل

    09141036418

تلفن 3323727 فکس 3322728
وب سايت FLAMINGOPARVAZ.IR ايميل INFO@FLAMINGOPAR.COM
نشاني ولیعصر،مابین ایرداک وبارنج ،جنب اداره پست
کدپستي 5157873871    
پرسنل    
خدمات آژانس , , , ,

,

دفتر خدمات مسافرتی فلامینگو پرواز در سال 1375 با هدف ارتقای سطح گردشگری در منطقه و با شعار قا

    FLAMINGO PARVAZ Agency Name
    MOMAMMADREZA SARTIPI Manager
    - Technical Manager

    -

address
Servicess

انتخاب قالب

انتخاب رنگ

انتخاب سایز

سبک فوتر

تصویر پشت زمینه