خدمات مسافرت هوائي و جهانگردي توکلی

       
نام آژانس توکلی
کد آژانس 2357 نام و نام خانوادگي مدير عامل علی اصغر توکلی
نام مدير فني - تاريخ عضويت در انجمن -
کد انجمن 1030    
شماره کد انجمن - نام کشور ایران
استان تهران شهر تهران
منطقه    
بند الف A شماره مجوز الف -
تاريخ مجوز الف - بند ب B
شماره مجوز ب - تاريخ مجوز ب -
بند پ: - شماره مجوز پ -
تاريخ مجوز پ - قطار خیر
کد ياتا 33255412 شماره کد ياتا -
تاريخ عضويت در ياتا - موبايل

    09121026524

تلفن 02188208872 فکس 02186085288
وب سايت tavakolitravel.ir ايميل tavakoli_tour@yahoo.com
نشاني میدان ونک ـ نبش برزیل ـ ساختمان فلاح ـ شماره 55 ـ طبقه اول ـ واحد 1
کدپستي 1599957113    
پرسنل    
خدمات آژانس , , , ,
    TAVAKKOLI Agency Name
    - Manager
    - Technical Manager

    Tehran, Tehran, Emam Khomeyni St, Iran

address
Servicess

انتخاب قالب

انتخاب رنگ

انتخاب سایز

سبک فوتر

تصویر پشت زمینه