خدمات مسافرت هوائي و جهانگردي آفتاب ساحل آبی

       
نام آژانس آفتاب ساحل آبی
کد آژانس 1878 نام و نام خانوادگي مدير عامل سیامک عزیز
نام مدير فني نسرین کوثر تاريخ عضويت در انجمن -
کد انجمن 1474    
شماره کد انجمن 33214705 نام کشور ایران
استان تهران شهر تهران
منطقه 7    
بند الف A شماره مجوز الف -
تاريخ مجوز الف - بند ب B
شماره مجوز ب - تاريخ مجوز ب -
بند پ: - شماره مجوز پ -
تاريخ مجوز پ - قطار خیر
کد ياتا - شماره کد ياتا -
تاريخ عضويت در ياتا - موبايل

تلفن 88533533 فکس 88522040
وب سايت SAHELABI.COM ايميل INFO@SAHELABI.COM
نشاني خیابان شهید بهشتی، تقاطع اندیشه و سهند، پلاک 47
کدپستي 1559637313    
پرسنل    
خدمات آژانس , , , , , , , ,

به نام و یاد ایزد پاک

دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی ساحل آبی با هدف ارایه خدماتی مناسب و سفری با آرامش در سال 1379 تشکیل شد ؛  و در این راستا با استفاده

    AFTAB SAHEL ABI Agency Name
    SIAMAK AZIZ Manager
    NASRIN KOSAR Technical Manager

    Tehran, Tehran, Azadegan, Iran

address
Servicess

انتخاب قالب

انتخاب رنگ

انتخاب سایز

سبک فوتر

تصویر پشت زمینه