خدمات مسافرت هوائي و جهانگردي الی گشت

       
نام آژانس الی گشت
کد آژانس 1668 نام و نام خانوادگي مدير عامل امیر فنائیان
نام مدير فني - تاريخ عضويت در انجمن -
کد انجمن 1416    
شماره کد انجمن - نام کشور ایران
استان تهران شهر تهران
منطقه 7    
بند الف A شماره مجوز الف -
تاريخ مجوز الف - بند ب B
شماره مجوز ب - تاريخ مجوز ب -
بند پ: - شماره مجوز پ -
تاريخ مجوز پ - قطار خیر
کد ياتا 33212631 شماره کد ياتا -
تاريخ عضويت در ياتا - موبايل

    09121000047

تلفن 0218540 فکس 02142352000
وب سايت ELIGASHT.COM ايميل INFO@ELIGASHT.COM
نشاني خیابان ورزاء، خیابان 23، پلاک 7
کدپستي 1513944611    
پرسنل    
خدمات آژانس
شرکت الی گشت فعالیت خود را از سال 1379 آغاز نموده است، در این سال ها  همیشه رضایت کامل مسافران را مهمترین هدف خود قرار داده و با ارائه خدماتی
    ELI GASHT Agency Name
    AMIR FANAEIAN Manager
    - Technical Manager

    Tehran, Tehran, Emam Khomeyni St, Iran

address
Servicess

انتخاب قالب

انتخاب رنگ

انتخاب سایز

سبک فوتر

تصویر پشت زمینه