خدمات مسافرت هوائي و جهانگردي ارمیترا

       
نام آژانس ارمیترا
کد آژانس 1622 نام و نام خانوادگي مدير عامل مانی شهمیری
نام مدير فني - تاريخ عضويت در انجمن -
کد انجمن 1010    
شماره کد انجمن - نام کشور ایران
استان تهران شهر تهران
منطقه 7    
بند الف A شماره مجوز الف -
تاريخ مجوز الف - بند ب B
شماره مجوز ب - تاريخ مجوز ب -
بند پ: - شماره مجوز پ -
تاريخ مجوز پ - قطار خیر
کد ياتا 33247690 شماره کد ياتا -
تاريخ عضويت در ياتا - موبايل

    09121205828

تلفن 02188756161 فکس 02188759646
وب سايت LCC-ERMITRA.COM ايميل MAIL@ERMITRA.IR
نشاني خیابان شهید بهشتی، خیابان کاووسی فر، پلاک 40
کدپستي 1577736113    
پرسنل    
خدمات آژانس , , , , ,
    ERMITRA Agency Name
    MANI SHAHMIRI Manager
    - Technical Manager

    Tehran, Tehran, Emam Khomeyni St, Iran

address
Servicess

انتخاب قالب

انتخاب رنگ

انتخاب سایز

سبک فوتر

تصویر پشت زمینه