نشست هم اندیشی دیپلماسی اعضای هیات مدیره انجمن صنفی ایران با آقای دکتر یاوری معاون امور بین الملل اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی ایران