ثبت نام

فراموشی رمز عبور

ارسال مجدد ایمیل فعالسازی

نشست تخصصی معاون استاندار استان باتمان ترکیه و هیات همراه در محل دفتر انجمن صنفی ایران

موضوعات مطروحه :همکاریهای مشترک در حوزه های سرمایه گذاری گردشگری در ایران و ترکیه تبادل گردشگر فرهنگی ، ورزشی و سلامت

تاریخ : 2 تیرماه 1401