مفاد تفاهم نامه به شرح ذیل : 🔹برقراری و تبادل گردشگر بین دو کشور 🔹 اجرای تورهای آشناسازی جاذبه های دو کشور 🔹 برگزاری جلسات بین دفاتر مسافرتی دو کشور