مذاکرات در خصوص : ↙️

🔷 تبادل توریست

🔷 رفع مشکلات فیمابین آژانسهای دو کشور

🔷 مذاکره در خصوص امضای تفاهم نامه همکاری