ضیافت شام به میزبانی انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی ایرن با حضور وزرای گردشگری ایران و عمان ، 60 دفتر ایرانی و 40 فعال گردشگری عمان

زمان : 30 مهرماه 1398

مکان : هتل شرایتون مسقط