ثبت نام

فراموشی رمز عبور

ارسال مجدد ایمیل فعالسازی

اعضای هیئت مدیره

 • آقای حرمت اله رفیعی ـ رئیس هیات مدیره

  آقای حرمت اله رفیعی


  رئیس هیات مدیره
 • آقای داوود فرزانه ـ نائب رئیس انجمن

  آقای داود فرزانه


  نائب رئیس انجمن
 • آقای جواد جهانبانی ـ دبیر انجمن

  آقای جواد جهانبانی


  دبیر انجمن
 • آقای مصطفی سروی ـ عضو هیئت مدیره

  آقای مصطفی سروی


  عضو هیئت مدیره
 • آقای رضا نطامی ـ عضو هیات مدیره

  آقای رضا نظامی


  عضو هیات مدیره
 • آقای سیامک عزیز ـ عضو هیات مدیره

  آقای سیامک عزیز


  عضو هیات مدیره
 • آقای سیدمحمد هادی نیرومندـ خزانه دار

  آقای سیدمحمد هادی نیرومند


  خزانه دار
 • آقای مازیار شهمیری ـ عضو هیات مدیره

  آقای مازیار شهمیری


  عضو هیات مدیره

 • آقای محمد جدیری ملکی حسینی ـ بازرس انجمن

  آقای محمد جدیری ملکی


  بازرس انجمن
 • آقای جواد جعفری ـ بازرس انجمن

  آقای جواد جعفری


  بازرس انجمن