ثبت نام

فراموشی رمز عبور

ارسال مجدد ایمیل فعالسازی

اعضای هیئت مدیره

 • آقای حرمت اله رفیعی ـ رئیس هیات مدیره

  آقای حرمت اله رفیعی


  رئیس هیات مدیره
 • آقای امید محمد علیخان ـ نائب رئیس انجمن

  آقای امید محمد علیخان


  نائب رئیس انجمن
 • آقای مرتضی قربانی ـ دبیر انجمن

  آقای مرتضی قربانی


  دبیر انجمن
 • آقای علی تشکری ـ خزانه دار انجمن

  آقای علی تشکری


  خزانه دار انجمن
 • آقای محمد طاهری ـ عضو هیات مدیره

  آقای محمد طاهری


  عضو هیات مدیره
 • آقای محمد ملکی جدیری ـ عضو هیات مدیره

  آقای محمد ملکی جدیری


  عضو هیات مدیره
 • آقای سیامک عزیز ـ بازرس انجمن

  آقای سیامک عزیز


  بازرس انجمن
 • آقای سید محمدرضا حسینی ـ بازرس انجمن

  آقای سیدمحمدرضا حسینی


  بازرس انجمن